Przyjdź po deklarację lub odbierz na zebraniu wiejskim

Zapisać może się każdy, osoby które kontynuowały także muszą przekazać deklaracje.

DEKLARACJA do pobrania (349 pobrań)

Trwa rekrutacja do Uniwersytetu III wieku, który działa od ubiegłego roku w Gminie Lubiewo. Słuchaczem UTW WSG może być każdy, niezależnie od wieku i wykształcenia, kto pragnie pogłębiać wiedzę i przejawia chęć dalszego rozwoju własnej osoby. Uniwersytet Trzeciego Wieku WSG daje możliwość rozwoju swoich umiejętności wg zainteresowań i indywidualnych potrzeb. Poza licznymi kursami komputerowymi, językowymi, warsztatami tańca, nordic walking, fitness dla seniora, samoobrony oferujemy cykl wykładów z zakresu psychologii, pedagogiki, geografii, historii i kulturoznawstwa, zdrowia, dietetyki, a także wspaniałe wyjazdy integracyjne, wizyty studyjne, itp. Słuchacz UTW WSG dokonuje wpłaty semestralnej, która wynosi 50 zł (opłata na pół roku) i ma prawo korzystania z 20% zniżki na kursy i warsztaty, które dobrowolnie sobie wybiera. Rok akademicki UTW WSG trwa dwa semestry. Szanowni kandydaci – serdecznie zapraszamy do składania deklaracji przystąpienia do Uniwersytetu (biuro nr 16 w Urzędzie Gminy w Lubiewie, tel. 512 864 125). Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej www.u3w.byd.pl, na której umieszczane są najnowsze informacje, słuchacze mogą odwiedzić galerię i poczytać kronikę UTW.