Przekazanie terenu budowy w celu przebudowa drogi gminnej nr 010644C relacji Bysław – Teolog

W dniu 11.02.2020 r. został przekazany Wykonawcy, tj. Colas Polska Sp. z o.o., plac budowy w celu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 010644C relacji Bysław – Teolog od km 0+000 do km 0+719,8 do gruntów rolnych”.

Zgodnie z podpisaną umową Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace do 31.07.2020 r.

Przedstawiciel spółki Colas Polska Sp. z o.o. w trakcie przekazania placu budowy oznajmił, że rozpoczęcie pierwszych prac planowane jest na przyszły tydzień. W związku z tym mogą wystąpić utrudnienia w korzystaniu z drogi prowadzącej przez wieś Teolog.

W ramach inwestycji powstanie 719,8 m nawierzchni asfaltowej. Ze względu na przebieg granic oraz rzeźbę terenu droga będzie miała szerokość 3,5 m z miejscowym zwężeniem do 3 m szerokości.
W ciągu drogi zaprojektowano mijanki.