Przebudowa ulicy 13 Lutego

Odsłony: 0

„Przebudowa ulicy 13 Lutego na odcinku 679,0 m w Bysławiu wraz z budową kablowej linii oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej”

Wykonano ciąg komunikacyjny o długości 679,0 m w technologii masy mineralno-bitumicznej składającej się z warstwy ścieralnej i wiążącej o łącznej grubości warstw 9 cm; chodnik z kostki betonowej o gr. 6 cm; wyniesione skrzyżowania oraz zjazdy z kostki betonowej o gr. 8 cm; sieć kanalizacji deszczowej; oświetlenie uliczne z nowoczesnym źródłem światła typu LED.

Wartość robót wyniosła: 815.131,21 PLN

Okres realizacji: 01.04.2016r.-01.08.2016r.

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 wynosi 407.565,00 PLN

Arkadiusz Kowalikowski