„Przebudowa ul. Okrężnej z łącznikami i częścią ul. Krótkiej w Bysławiu wraz z budową kanalizacji deszczowej, gmina Lubiewo”- zakończona

Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni ulicy, zjazdów i chodnika w technologii kostki betonowej o gr. 8 cm; sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, przykanalikami, studniami rewizyjnymi oraz separatorami koalescencyjnymi.

Wartość robót wyniosła: 497.779,61 PLN

Okres realizacji: 13.06.2016r.-22.11.2016r.

Gmina Lubiewo pozyskała dofinansowanie na realizację tego zadania w wysokości 314 940,00 zł  ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Arkadiusz Kowalikowski