Przebudowa ul. Okrężnej z łącznikami i częścią ul. Krótkiej w Bysławiu wraz z budową kanalizacji deszczowej

Odsłony: 0

Od czerwca 2016 r. trwają prace drogowe związane z przebudową ul. Okrężnej  i części ul. Krótkiej w Bysławiu. Termin realizacji tego zadania został ustalony na koniec listopada br. Wykonanie inwestycji powierzono firmie wybranej w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu SOLO Tomasz Koczyński z siedzibą w Tucholi. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę nawierzchni ulic, zjazdów i chodnika z kostki betonowej oraz budowę kanalizacji deszczowej.

Firma wykonała już kanalizację deszczową wraz z montażem separatorów koalescencyjnych oraz podbudowę. Obecnie trwają prace związane z ułożeniem kostki brukowej. Przewidziane jest także wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Koszt robót budowlanych wynosi 497 779,61 zł brutto. Gmina Lubiewo pozyskała dofinansowanie na realizację tego zadania w wysokości 314 940,00 zł ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania  ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Pozostałą kwotę stanowią środki z budżetu gminy.