Przebudowa ul. Leśnej w Suchej

Odsłony: 1

W dniu 23.07.2019 r. Wójt Gminy Lubiewo zawarł umowę, której przedmiotem jest realizacja inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 010640C w miejscowości Sucha ul. Leśna od km 0+000 do km 0+350”.

Wykonawcą wybranym w drodze przetargu została firma Usługi komunalno-transportowe „AMAR” Mariusz Rudnik, ul. Zaciszna 2, 89-620 Lichnowy. Firma ta zaproponowała wykonanie inwestycji za kwotę 429 323,14 zł brutto oraz 60 miesięczny okres gwarancji. Zgodnie z umową wykonawca ma do 15 listopada 2019 r. czas na wykonanie zadania.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w formie promesy z rezerwy celowej budżetu państwa będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznanej w ramach usuwania skutków klęski żywiołowej.