Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Lubiewie

Zakończono prace w ramach projektu pn.: „Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Lubiewie”.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Rosmosis – Wawrzyniak Group Sp. z o.o. Sp. k. z Perzyc. Wartość zadania wyniosła 1 249 600,62 zł brutto.

Przedmiotowa inwestycja obejmowała w szczególności: wymianę urządzeń technologicznych do uzdatniania wody, wymianę 2 pomp głębinowych i układu filtracji, oczyszczenie i zabezpieczenie zbiornika do gromadzenia wody, dostawę
i montaż lampy UV, remont odstojników wód popłucznych. Ponadto w ramach zadania wykonano utwardzenie terenu, termomodernizację i roboty wykończeniowe w budynku SUW, wymianę instalacji wewnętrznych, monitoring
i wizualizację oraz zakupiono agregat prądotwórczy wraz z układem samoczynnego włączania rezerwy.

Na realizację przedmiotowego projektu Gmina Lubiewo pozyskała dotację w wysokości 950 000,00 zł z ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto Gmina Lubiewo otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 804.886 zł, które w części tj. 79 300,43 zł przeznaczono na realizację ww. przedsięwzięcia. Pozostała część kosztów została sfinansowana ze środków budżetu gminy.

Natalia Selke-Klamczyńska