Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Lubiewie

W dniu 02 sierpnia br.  została podpisana umowa na przebudowę i remont kolejnej stacji uzdatniania wody, tym razem w Lubiewie. Wykonawca, tj. Rosmosis – Wawrzyniak Group Sp. z o.o. Sp. k. z Perzyc, wybrany w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, zaproponował wykonanie inwestycji za cenę 1 249 600,62 zł brutto i 5 – letni okres gwarancji. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:

 1. a) roboty branży budowlanej m. in. skucie istniejących postumentów wykonanie posadzki betonowej, wykonanie okładzin ściennych i podłogowych, wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych, malowanie, docieplenie ścian, docieplenie dachu wraz z orynnowaniem
  i opierzeniem, montaż parapetów zewnętrznych,wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej, wymiana pieców akumulacyjnych na grzejniki elektryczne konwekcyjne, wymiana kominka wentylacji grawitacyjnej, wymiana obudów studni głębinowych wraz
  z wyposażeniem;
 2. b) roboty branży sanitarnej m. in.: wymiana istniejącej instalacji wod-kan, wymiana urządzeń technologicznych do uzdatniania wody, wymiana 2 pomp głębinowych i układu filtracji, oczyszczenie i zabezpieczenie zbiornika do gromadzenia wody, dostawa i montaż lampy UV, remont odstojników wód popłucznych;
 3. c) roboty branży elektrycznej m. in.: wymiana istniejącej instalacji elektrycznej, wykonanie
  i montaż rozdzielni głównej, rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej technologii i rozdzielnicy hydroforowej, wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego i gniazdek wtyczkowych, okablowania technologicznego i sterowniczego, wymiana kabli zasilających i sygnalizacyjnych od budynku stacji do studni głębinowych, uruchomienie bezprzewodowej transmisji danych GPRS/GSM;
 4. d) wykonanie systemu umożliwiającego wizualizację i monitorowanie urządzeń wraz
  z licencją, dostawa i instalacja komputera wraz z oprogramowaniem i drukarką,
 5. e) zakup i dostawa agregatu prądotwórczego wraz z układem samoczynnego włączania rezerwy.

 

Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana w wysokości 950 000,00 zł  ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie zostanie wykonane w terminie 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.