Przebudowa I piętra świetlicy wiejskiej w Bysławiu

PRZEBUDOWA I PIĘTRA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BYSŁAWIU

Informujemy, że zakończyła się realizacja inwestycji pn.: „Przebudowa I piętra świetlicy wiejskiej w Bysławiu”. Zamówienie obejmowało wykonanie robót budowlanych na I piętrze świetlicy wiejskiej, stanowiących koszty kwalifikowalne współfinansowane ze środków unijnych i z budżetu gminy. Zakres rzeczowy inwestycji na I piętrze obiektu obejmował: wzniesienie nowych ścian działowych i kominów wentylacyjnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę balustrady bezpieczeństwa na klatce schodowej, docieplenie ścian I piętra i wykonanie elewacji, docieplenie dachu, montaż modułów fotowoltaicznych oraz przebudowę instalacji wewnętrznych

Ponadto wykonane zostały roboty na parterze budynku, które stanowiły koszty niekwalifikowane i zostały pokryte w całości z budżetu gminy. Roboty polegały na m. n. dociepleniu ścian i wykonanie elewacji, wymianie opraw świetlnych i okien, likwidacji krat okiennych, wykuciu i montażu tablic oraz uchwytów do flag.

Zgodnie z wynikiem przetargu przedmiotową inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Koszowski” s.c. z Pruszcza za kwotę 519 995,96 zł brutto.

Cel projektu to podniesienie standardu i rozszerzenie zakresu świadczonych usług kulturalnych mieszkańcom sołectwa Bysław i turystom oraz zapewnienie warunków do wspólnego i efektywnego spędzania wolnego czasu.

Inwestycja jest współfinansowana w wysokości 293.155,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach poddziałania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.