Przebudowa I piętra świetlicy wiejskiej w Bysławiu

Trwa realizacja inwestycji pn.: „Przebudowa I piętra świetlicy wiejskiej w Bysławiu”. Wykonawcą robót  jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Koszowski” s.c. z Pruszcza.

Do tej pory rozprowadzono instalacje wewnętrzne: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i wentylacji. Zamontowane zostały fotoogniwa. Pobudowano wszystkie ścianki działowe i wykonano tynki wewnętrzne. Dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Przebudowana została klatka schodowa. Trwają prace związane z układaniem płytek. Dach ocieplono styropapą, wykonano pokrycie i opierzenia. Na ścianach zewnętrznych zamocowano styropian oraz siatkę.

Celem projektu jest podniesienie standardu i rozszerzenie zakresu świadczonych usług kulturalnych mieszkańcom sołectwa Bysław i turystom oraz zapewnienie warunków do wspólnego i efektywnego spędzania wolnego czasu. Inwestycja jest współfinansowana w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach poddziałania  „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.  Koszt robót budowlanych wynosi 519.995,96 zł.