Przebudowa I piętra budynku świetlicy wiejskiej w Bysławiu

W dniu 06 marca br.  została podpisana umowa na realizację inwestycji pn.: ,,Przebudowa I piętra budynku świetlicy wiejskiej w Bysławiu”. Wykonawcą, zgodnie z wynikiem przetargu, jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KOSZOWSKI” s.c. z Pruszcza, które zaproponowało cenę 519 995,96  zł brutto. Termin realizacji robót budowlanych został wyznaczony do 28 czerwca br.

Inwestycja obejmuje koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Koszty kwalifikowane, czyli takie, na które uzyskano dofinansowanie, stanowi wyłącznie przebudowa wykonywana na I piętrze przedmiotowego budynku, m.in:
– zburzenie i wzniesienie nowych ścian działowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, tynkowanie, malowanie, płytkowanie, wymiana balustrady bezpieczeństwa na klatce schodowe, docieplenie ścian I piętra wraz z wykonaniem elewacji, docieplenie dachu i montaż modułów fotowoltaicznych, przebudowa wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej i teletechnicznej oraz wentylacyjnej.

Koszty niekwalifikowane obejmują m. in. docieplenie ścian i wykonanie elewacji na części budynku na parterze.

Zostaną one pokryte w całości z budżetu gminy.

Celem projektu jest podniesienie standardu i rozszerzenie zakresu świadczonych usług kulturalnych mieszkańcom sołectwa Bysław i turystom oraz zapewnienie warunków do wspólnego i efektywnego spędzania czasu wolnego.

Przebudowa I piętra budynku świetlicy wiejskiej w Bysławiu jest współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  293 155,00 zł.

                                                                                                                                  Justyna Glazik