Przebudowa drogi w Teologu

Od dłuższego czasu Gmina Lubiewo starała się o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 010644C relacji Bysław – Teolog od km 0+000 do km 0+719,8 do gruntów rolnych”.

Zarówno w roku 2017 jak 2018 podejmowano starania o uzyskanie dofinansowania
ww. inwestycji ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących
z tytułu włączeń gruntów rolnych z produkcji. Jednak wniosek złożony w roku 2017 nie zakwalifikował się do dofinansowania. Natomiast była szansa na otrzymanie dofinansowania do wniosku złożonego w roku 2018. Jednak wynosiło ono ok. 25% kosztorysu inwestorskiego. Nasza Gmina nie posiadała środków na pokrycie pozostałych 75%. W związku z czym musieliśmy z niego zrezygnować.

Na początku roku 2019 złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Po ogłoszeniu wyników naboru ww. inwestycja znajdowała się na liście rezerwowej. Jednak jesienią br. okazało się, że w związku z oszczędnościami oraz rezygnacją z realizacji niektórych zadań nasz wniosek zakwalifikował się na listę podstawową
z dofinansowaniem na poziomie 55%.

Po otrzymaniu tej informacji ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy dla tego zadania. Kryteriami, które brano pod uwagę był okres gwarancji oraz cena.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Colas Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49,
62-070 Palędzie. Zaoferowała 60 miesięczny okres gwarancji na wykonane prace od dnia odbioru końcowego oraz wykonanie inwestycji za kwotę 605 728,90 zł brutto.

W dniu 03.12.2019 r. podpisano umowa na realizację przedmiotowego zadania.
Zgodnie z podpisaną umową prace zostaną wykonane pomiędzy 2 stycznia, a 31 lipca 2020 r.