Przebudowa drogi gminnej Sucha- Cierplewo zakończona

Odsłony: 0

W dniu 07 lipca 2016r. odbył się odbiór inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Sucha- Cierplewo do gruntów rolnych na działkach o nr ewid. 397/1, 407 i 415/1”. Wykonawcą przedmiotowego zadania był Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski. Zamówienie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową z wykonawcą oraz dokumentacją techniczną. Tym samym droga gruntowa zyskała nawierzchnię asfaltową o długości 990 metrów,  co zdecydowanie przyczyni się do poprawy komfortu przejazdu zarówno przez mieszkańców, jaki i odwiedzających gminę turystów.

Wartość robót drogowych wyniosła: 294.076,76 zł

Inwestycja została współfinansowana ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji. Dotacja celowa w ramach ww. programu  wyniosła 131 250 zł.