Przebudowa drogi gminnej nr 010640C w miejscowości Sucha ul. Leśna od km 0+000 do km 0+350

Odsłony: 0

W pierwszej połowie listopada miał miejsce odbiór prac związanych z realizacją ww. zadania.
W ramach inwestycji powstało 350 m drogi z kostki betonowej.

Całkowita wartość wykonanych prac to 429 323,14 zł brutto z czego 341 000,00 zł to dofinansowanie w ramach rezerwy celowej Skarbu Państwa pozostającej do dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu w dniach 16-17 kwietnia 2018 r.  Pozostała kwota 88 323,14 zł to wkład własny Gminy Lubiewo.

Inwestycję wykonała firma AMAR Mariusz Rudnik z Lichnowy.

Okres gwarancji na ww. roboty budowalne wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.