Przebudowa drogi gminnej nr 010608C relacji Bysławek – Lubiewo etap II

Odsłony: 3

W dniu 30 maja bieżącego roku dokonano odbioru inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 010608C relacji Bysławek – Lubiewo etap II od km 0+000 do km 1+750”. W ramach ww. zadania powstał bitumiczny odcinek drogi o długości 1,750 km i szerokości 4 m
z poszerzeniami na mijankach. Wykonawcą prac był Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski z Tucholi.

W odbiorze inwestycji, poza komisją odbiorową i Wykonawcą, udział wzięli:

  • Nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica,
  • Wójt Gminy Lubiewo,
  • Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo,

Łączny koszt prac budowlanych wyniósł 1 282 697,06 zł brutto. Realizacja inwestycji była możliwa tylko dzięki uzyskaniu środków zewnętrznych, tj.:

  • dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 395 619,00 zł,
  • partycypacji Lasów Państwowych w wysokości 500 000,00 zł.

Pozostała kwota to wkład własny Gminy Lubiewo.