Przebudowa drogi gminnej nr 010608C relacji Bysławek – Lubiewo

Odsłony: 1

Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych 15 kwietnia bieżącego roku dokonano odbioru inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 010608C relacji Bysławek – Lubiewo od km 1+750 do km 3+563 Etap I”. W ramach ww. zadania powstał bitumiczny odcinek drogi o długości 1,813 km i szerokości 4 m z poszerzeniami do 5 m na mijankach. Wykonawcą prac była Firma Handlowo – Usługowa „KIC – TRANS” Piotr Różycki z Drzycimia.

W odbiorze inwestycji, poza komisją odbiorową i Wykonawcą, udział wzięli:

  • przedstawiciel Nadleśnictwa Zamrzenica,
  • Wójt Gminy Lubiewo,
  • Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo,
  • Sołtys Sołectwa Lubiewo.

Łączny koszt prac budowlanychwyniósł987 561,07 zł brutto. Realizacja inwestycji była możliwa tylko dzięki uzyskaniu środków zewnętrznych, tj.:

  • dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (były Fundusz Dróg Samorządowych) w kwocie 498 780,00 zł,
  • partycypacji Lasów Państwowych w wysokości 300 000,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 198 781,07 zł to wkład własny Gminy Lubiewo sfinansowany ze środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ww. inwestycja objęła tylko część drogi gminnej nr 010608C Bysławek – Lubiewo. Do wykonania pozostał jeszcze II etap przedsięwzięcia od km 0+000 do km 1+750. Na realizację tego etapu Gmina Lubiewo, przy wsparciu Nadleśnictwa Zamrzenica, stara się o dofinansowanie ze środków Funduszu Leśnego będącego w dyspozycji Lasów Państwowych.