Przebudowa drogi Bysławek – Lubiewo Etap I

Kolejni mieszkańcy naszej Gminy będą mogli cieszyć się z nowej drogi. W dniu 10.11.2020 r. została podpisana umowa z Firmą Handlowo – Usługową „KIC – TRANS” Piotr Różycki z Drzycimia na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 010608C relacji Bysławek – Lubiewo od km 1+750 do km 3+563 Etap I”.

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do Urzędu Gminy w Lubiewie wpłynęło łącznie 8 ofert na realizację tej inwestycji. Firma „KIC – TRANS” złożyła najkorzystniejszą ofertę z ceną 987 561,07 zł brutto dając jednocześnie 60 miesięcy gwarancji na wykonane przez siebie prace. Zadanie to ma zostać zakończone do 15.06.2021 r.

Realizacja tej inwestycji możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu Lasów Państwowych w kwocie 300 000,00 zł. Pozostała kwota pochodzić będzie z promesy udzielonej Gminie w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto Gmina Lubiewo złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Funduszu Inwestycji Drogowych oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obecnie trwa ocenianie wniosków.

1. Fotografia – Sala Sesyjna Urzędu Gminy w Lubiewie. Od lewej Kierownik Referatu Infrastruktury i planowania Przestrzennego Justyna Glazik, Inspektor nadzoru inwestorskiego Arkadiusz Malinowski, Skarbnik Gminy Lubiewo Dorota Michalska, Wójt Gminy Lubiewo Joanna Jastak, Wykonawca Piotr Różycki w trakcie podpisywania umów. 2. Fotografia - odcinka drogi Bysławek - Lubiewo częściowo rozjechany po opadach deszczu. 3. Fotografia - odcinka drogi Bysławek - Lubiewo biegnący przez las. 4. Fotografia - odcinka drogi Bysławek - Lubiewo wśród pól oraz zabudowania gospodarcze.