Projekt – „Posiłek w szkole i w domu”

W kwietniu br. Gmina Lubiewo złożyła wnioseko udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

– dla Szkoły Podstawowej w Lubiewie na kwotę 99 276,00zł w tym wkład własny 19 856,00zł

dla Szkoły Podstawowej w Bysławiu na kwotę 33 600,00zł w tym wkład własny 6 523,00zł.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie w części dotyczącej stołówki w szkole w Lubiewie, czego efektem jest pozyskanie 79 420,00zł dotacji, natomiast na stołówkę w szkole w Bysławiu będziemy ponawiać wniosek w przyszłym roku.

Uzyskane wsparcie finansowe przeznaczone zostanie na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej wraz z kuchnią.

W ramach dofinansowania planuje się wykonać prace adaptacyjne, wynikające z zaleceń SANEPIDU, m.in.: zaadaptowanie magazynu na pomieszczenia do obróbki wstępnej produktów, wydzielenie strefy zmywania, wymianę okien podawczych, drzwi, płytek, instalacji elektrycznej czy zmianę usytuowania urządzeń do gotowania.

Dodatkowo planuje się zakup nowych urządzeń i sprzętów do kuchni, m.in.: dwóch pieców konwekcyjno-parowych, szafy chłodniczej, szafy przesuwnej dwuskrzydłowej ze stali nierdzewnej, stołów ze stali nierdzewnej tzw. nadstawy, stołów ze zlewem, basenu dwukomorowego, baterii do zlewów, zmiękczacza wody do istniejącej zmywarki, termosów na żywność, regałów do magazynu żywności.

Roboty budowlane podniosą standard kuchni i przystosują ją do wymagań inspekcji sanitarnej, a wymiana  zepsutego i zakup nowego sprzętu pozwoli zwiększyć możliwość wydawania większej ilości posiłków w krótszym czasie, w sposób bardziej bezpieczny i higieniczny,
a przede wszystkim zdrowszy dla uczniów. 

Wioletta Szymczak