PROGRAM SZKOLENIA

 

PROGRAM SZKOLENIA

„Przyzagrodowy chów gęsi alternatywą dla małych gospodarstw”

 

Część wykładowa:
Blok I. Chów gęsi systemem przyzagrodowym. Czas trwania: 90 minut.

 1. Przyzagrodowy chów gęsi szansą na aktywizację i pozyskanie dodatkowego dochodu z gospodarstwa
 2. Rasy gęsi wykorzystywane w chowie przyzagrodowym – charakterystyka
 3. Warunki odchowu piskląt

-transport gęsiąt

-pomieszczenia i obsada

-ogrzewanie i temperatura w odchowie

-oświetlenie

-zasady pielęgnacji i ochrona zdrowia

 1. Żywienie gęsi owsianych systemem gospodarczym

PRZERWA KAWOWA: 15 minut.

Blok II. Przetwórstwo produktów z gęsi. Czas trwania: 90 minut.

 1. Gęś owsiana – przydatność kulinarna oraz wartość odżywcza mięsa i tłuszczu
 2. Pozyskiwanie puchu i pierza z chowu przyzagrodowego gęsi do wyrobów pościelowych na rynek wewnętrzny; bioasekuracja w gospodarstwach rolnych.
 3. Dobra praktyka higieniczna w przetwórstwie gęsiny

Blok III. Rolniczy handel detaliczny szansą na legalną sprzedaż produktów przetworzonych. Czas trwania: 45 minut.

 1. legalnych form sprzedaży żywności wytworzonej w gospodarstwie rolnym.
 2. rolniczy handel detaliczny – prawa i obowiązki (oznakowanie miejsca, limity ilościowe, dokumentacja, rejestracja zakładu, podatki, wymagania higieniczno-sanitarne, wymagania związane z bezpieczeństwem żywności, znakowanie żywności, kontrola jakości handlowej).
 3. Możliwości współpracy rolników produkujących żywność w ramach RHD

OBIAD: 60 minut.

Część warsztatowa:

Warsztaty z zakresu przetwórstwa gęsiny – lokalny produkt kulinarny szansą na dodatkowy dochód. Czas trwania: 180minut.

 1. Rozbiór tuszki gęsiej z omówieniem wykorzystania poszczególnych elementów do potraw i przetworów
 2. farsze do gęsiny – gęś po kołudzku z jabłkami i majerankiem, farsz indyczy
 3. pieczenie gęsi w całości z wybranym farszem, przyrządzanie sosu na bazie esencji pieczeniowej,
 4. wykorzystanie elementów gęsiny w przetwórstwie – konfitowanie jako metoda przetwarzania i konserwacji w gęsim tłuszczu – okrasa czyli gęsi tatar , faszerowana szyjka gęsia.

 

PROGRAM SZKOLENIA