Program Kordian – bezpłatny program Profilaktyki miażdżycy tętnic i chorób serc

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zaprasza do skorzystania ze świadczeń
medycznych oferowanych w ramach programu
Profilaktyka miażdżycy tętnic i
chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców
makroregionu północnego
(tj.województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i
warmińsko-mazurskiego).

Celem programu jest wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania chorób układu
sercowo- naczyniowego, u osób w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym
uwzględnieniem identyfikacji osób obciążonych genetycznie hipercholesterolemią
rodzinną.
Grupą docelową w projekcie są pacjenci powyżej 18 roku życia aktywni
zawodowo, bezrobotni gotowi do podjęcia pracy, nieleczący się w ciągu ostatnich 5
lat na chorobę układu sercowo-naczyniowego, jak również niekorzystające z obecnie realizowanego
Programu ChUK (NFZ). Programem nie mogą być objęte osoby z już zdiagnozowaną
i leczoną chorobą o podłożu kardiologicznym. Zwłaszcza nadciśnieniem tętniczym
i wcześniej stwierdzonym podwyższonym poziomem LDL.
W ramach realizacji Programu nasi pacjenci mają zagwarantowane świadczenia: wywiad
lekarski, badania fizykalne, badania laboratoryjne (profil lipidowy, glukoza, kreatynina),
badanie EKG.
Pacjenci z wysokim ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych zostaną zakwalifikowani do
etapu prozdrowotnego w ramach, którego otrzymają 24 porady zdrowotne. Porady
realizowane są w formie aktywności fizycznej, porady dietetycznej lub innej aktywności
prozdrowotnej.
Pacjenci z podejrzeniem hipercholesterolemii rodzinnej będą skierowani do Krajowego
Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej, działającego przy I Klinice Kardiologii
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.
Wszystkie działania zrealizowane w ramach Programu Kordian są bezpłatne.
E-MAIL: kordian@uck.gda.pl
REJESTRACJA POD NR 730-825-925
Koordynator programu 58/349-20-33
Więcej informacji o Programie na stronie www.kordian.uck.pl