Program “Czyste Powietrze Plus”

Odsłony: 0

Z dniem 15 lipca br. wprowadzone zostały zmiany w programie priorytetowym Czyste Powietrze, które umożliwiają Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty częściowej kwoty dotacji w formie zaliczki).

Modyfikacja programu pn. Czyste Powietrze Plus dotyczy udzielenia przedpłaty dla nowych Beneficjentów, na podstawie umowy dotacji z prefinansowaniem, zawartej z Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

Zmiany dotyczą finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Zastosowanie nowego rozwiązania finansowego sprawi, że wykonawca, z którym Beneficjent zawarł umowę, będzie mógł otrzymać aż do 50 procent przewidzianej kwoty dotacji, jeszcze przed rozpoczęciem prac.

Program w nowej odsłonie pod nazwą Czyste Powietrze Plus stanie się bardziej atrakcyjny i dostępny dla osób o najniższych dochodach.

Dokumenty o zmianie programu są do pobrania na portalu WFOŚiGW  w Toruniu pod adresem:

https://wfosigw.torun.pl/aktualnosc-5-771-ogloszenie_o_zmianie_programu.html