Profilaktyka ponad wszystko

Odsłony: 1

Prawie 130 Pań z Gminy Lubiewo skorzystało z bezpłatnych badań mammograficznych, które zostały przeprowadzone w dniu 7 marca przez firmę Lux Med oraz w dniu 15 marca przez firmę Geneva Trust Polska Sp. z o.o. Badania wykonywane były w Lubiewie w mobilnych mammobusach.

 Rak piersi jest obecnie najczęściej diagnozowanym nowotworem na świecie. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia każdego roku nowotwór piersi diagnozuje się u 12 % kobiet. W Polsce obserwuje się rosnący trend umieralności a zgłaszalność uprawnionych do badań profilaktycznych Pań wynosi zaledwie około 37 %.

Mammografia  jest podstawowym, bezpłatnym badaniem profilaktycznym  wykonywanym w ramach  Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka bez skierowania lekarskiego. Do badania uprawnione są Panie od 50 do 69 lat, ubezpieczone, które spełniają jeden z dwóch warunków:

•   nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy

•   lub są w grupie ryzyka (rak piersi w rodzinie u marki, siostry lub córki lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub/i BRCA2) i w roku poprzedzającym otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Mammografia pozwala na wykrycie zmian, których nie można zaobserwować podczas samokontroli piersi. Wcześnie wykryty nowotwór umożliwia natychmiastowe, skuteczne leczenie oraz daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.

Dziękujemy wszystkim Paniom, które skorzystały z możliwości badania, a kolejna okazja do bezpłatnych badań mammograficznych będzie w październiku br.  

Nie odkładaj badań na później. Zbadaj się i zyskaj spokój.