Wyłączenia prądu (wiele miejscowości)

Wyłączenia dotyczą Bruchniewa, Brukniewa, Cierplewa, Lubiewa, Lubiewic, Minikowa, Płazowa Suchej oraz Trutnowa

WYŁĄCZENIA PRĄDU LUBIEWO

WYŁĄCZENIA PRĄDU LUBIEWO 2

WYŁĄCZENIA PRĄDU CIERPLEWO_SUCHA

WYŁĄCZENIA PRĄDU CIERPLEWO_SUCHA 2

WYŁĄCZENIA PRĄDU SUCHA

WYŁĄCZENIA PRĄDU MINIKOWO

WYŁĄCZENIA PRĄDU PŁAZOWO

WYŁĄCZENIA PRĄDU SUCHA 2

WYŁĄCZENIA PRĄDU BRUCHNIEWO,BRUKNIEWO,LUBIEWO,LUBIEWICE,TRUTNOWO

WYŁĄCZENIA PRĄDU BRUCHNIEWO,BRUKNIEWO,LUBIEWO,LUBIEWICE,TRUTNOWO 2

Dotyczy Lubiewa i Suchej:

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu

Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.