prace na drodze Bysław– Trutnowo

W związku z rozpoczęciem prac naprawczych przepustu w Lubiewicach w pasie drogi gminnej 010605C Bysław– Trutnowo do 05.03.2022 r. brak możliwości przejazdu na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1039C do Lubiewic