Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Odsłony: 0

Gmina Lubiewo ogłasza nabór wniosków w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Celem projektu jest  wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Oświadczenia należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiewie w dniach od 20 października do 2 listopada 2021 r.

UWAGA! Do naboru nie kwalifikują się członkowie rodzin osób pracujących niegdyś w RSP Bysław!

Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

 1. dziecko jest uczniem szkoły podstawowej lub średniej
 2. dziecko zamieszkuje na terenie Gminy Lubiewo
 3. dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej,
 4. dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020 lub 2021 komputera stacjonarnego lub przenośnego zakupionego ze środków publicznych, pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 1. przenośny sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,
 2. ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,
 3. usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym
  w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 

Informacje dodatkowe:

 1. informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr,
 2. zgodnie z zapisami umowy komputery są udostępniane w ramach umowy użyczenia na 2 lata,
 3. program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych,
 4. dokumenty należy składać kompletne łącznie z zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz nieobligatoryjnym poświadczeniem potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych PPGR.

 

Obowiązek informacyjny- Grant PGR pdf (do odczytu)

Granty PPGR w pytaniach i odpowiedziach

 

Dokumenty do pobrania:

UWAGA! W RAZIE PROBLEMÓW Z POBIERANIEM ZAŁĄCZNIKÓW, ZALECAMY Z UŻYCIA PRZEGLĄDARKI MOZILLA FIREFOX

w formacie doc

Zalacznik_nr_7

Zalacznik_nr_8

oswiadczenie_o_wyborze_sprzetu

 

w formacie pdf

Zalacznik_nr_7

Zalacznik_nr_8

oswiadczenie_o_wyborze_sprzetu