Pozytywny egzamin na stopień nauczyciela mianowanego

Odsłony: 1

7 lipca br. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiewie przeprowadzone zostało postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego Pani Iwony Nowakowskiej, nauczycielki Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”.

Komisja, w skład której wchodzili: przedstawicie organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przedstawiciel organu prowadzącego, dwóch ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz dyrektor placówki zapoznali się  z oceną dorobku zawodowego oraz sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego oraz wysłuchali i obejrzeli prezentację multimedialną przygotowana przez nauczycielkę. Ostatnim etapem postępowania egzaminacyjnego były pytania członków komisji, z którymi Pani Iwona Nowakowska świetnie sobie poradziła.

Postepowanie zakończyło się wręczeniem zaświadczenia o zdaniu egzaminu oraz złożeniu gratulacji przez członków komisji i Wójta Gminy Lubiewo Pani Joanny Jastak.