Powstanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubiewie

Odsłony: 0

W dniu 21.10.2015 r. w Domu Kultury w Lubiewie miała miejsce inauguracja roku akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki Filii w Lubiewie. Gośćmi uroczystości: byli m.in.: Prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki doc. Krzysztof Sikora, Dziekan Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG – prof. WSG dr inż. Cezary Kościelak, Starosta Tucholski Michał Mróz, Wójt Gminy Lubiewo Michał Skałecki, Przewodniczący Rady Gminy Lubiewo Mirosław Winowiecki, a przede wszystkim 40 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Chór „Stokrotki”.
Uroczystość rozpoczęła się od podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki, Gminą Lubiewo oraz Powiatem Tucholskim, której efektem jest utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki Filia w Lubiewie. Po przemówieniach władz uczelni oraz samorządu, w których podkreślano znaczenie nowej inicjatywy dla osób starszych, tym bardziej że w naszym powiedzie na terenie gmin wiejskich jest to pierwszy uniwersytet, życzono słuchaczom wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, zapału, aktywnych działań na rzecz własnego rozwoju i wzajemnej integracji. Prezydent WSG przedstawił bogatą ofertę zajęć i inicjatyw wynikającą z przynależności filii uniwersytetu w Lubiewie w ogólnej sieci uniwersytetów, podległymi WSG.
Słuchacze o złożeniu uroczystego ślubowania i wysłuchaniu hymnu stu-denckiego Gaudeamus igitur, odebrali imienne indeksy, jak na prawowi-tych studentów przystało.
Po emocjach inauguracyjnych zebrani mogli wysłuchać występu Chóru Stokrotki, który tworzą członkowie Polskiego Związku Emerytów, Renci-stów i Inwalidów – koła nr 5 w Lubiewie, a także wzmocnić się pysznym tortem. Na zakończenie zebrani mieli okazję wysłuchać bardzo ciekawe-go wykładu inauguracyjnego pt. „Fascynujące obrazy nieba wiosną i la-tem”, który wygłosił Prezydent WSG w Bydgoszcz doc. Krzysztof Sikora. Całość uroczystości prowadziła Wioletta Szymczak, a przygotowaniami zajęli się pracownicy Urzędu Gminy: Paulina Kuffel, Mirosław Sawicz, Krystyna Deręgowska, Bożena Tetzflaff. Drzwi Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubiewie są nadal otwarte, zachęcamy nowych słuchaczy do zapisywania się (szczegółowe informacje w urzędzie gminy w Lubiewie – pokój nr 16).

Wioletta Szymczak

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubiewie – HARMONOGRAM WYKŁADÓW W I SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 (PDF)

AKT POWOŁANIA (kliknij , aby powiększyć) 
img0188-page-001


 

Lubiewo grupa słuchaczy