Porozumienie Gminy Lubiewo z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną

W grudniu 2019r. Pani Wójt Joanna Jastak po wcześniejszych rozmowach
i konsultacjach, podpisała porozumienie z przedstawicielami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE).

Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie wspólnej promocji dotyczącej inwestycji na terenie Gminy Lubiewo oraz zasad działania Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Zadaniem partnera wiodącego czyli Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej będzie zachęcanie do inwestowania na terenie Gminy Lubiewo potencjalnych inwestorów oraz promocję na stronie internetowej www.strefa.gda.pl najważniejszych dla gminy wydarzeń, natomiast po naszej stronię będzie należała promocja Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na stronie www.lubiewo.pl oraz promocja zasad udzielania wsparcia i inwestycji podczas spotkań z potencjalnymi inwestorami.

Pierwsze takie spotkanie przedstawicieli PSSE oraz Banku Gospodarstwa Krajowego
z przedsiębiorcami z Gminy Lubiewo planowane jest na 23 stycznia na godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy. Serdecznie zapraszamy.