Poprawy efektywności energetycznej budynków

Uprzejmie informujemy, że informacje dotyczące:
1. Obowiązujących przepisów i procedur w obszarze charakterystyki energetycznej budynków.
2. Podstawowej wiedzy technicznej w tym obszarze, umożliwiającej obywatelom podjęcie
decyzji o działaniach, które w sposób możliwie jak najbardziej efektywny (optymalnym
zarówno pod względem technicznym, jak i kosztów) przyniosą oczekiwane rezultaty.
3. Dostępnych programów finansowych, wspierających poprawę charakterystyki energetycznej budynków, wraz z warunkami ich wykorzystania.

dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii pod linkiem
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow