Pomoc w zbiórce darów dla Ukrainy – Informacja od NGO

W związku z organizowaniem pomocy humanitarnej dla Ukrainy, z inicjatywy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w każdym województwie został powołany koordynator lub zespół koordynatorów ze strony NGO, mający za zadanie ułatwić współpracę samorządów, administracji rządowej i organizacji pozarządowych. Rolą koordynatorów jest łączenie potencjałów środowiska pozarządowego i administracji publicznej.

Informujemy o możliwości przekazania koordynatorom zapotrzebowania na wsparcie ze strony organizacji społecznych przy organizowaniu pomocy Ukrainie w Państwa gminach. Zgłoszone potrzeby np. pomoc wolontariuszy, pomoc w transporcie, organizacja punktu zbiórki i inne rodzące się zadania, zostaną rozpropagowane wśród organizacji. Zgłoszenia należy przesyłać na adres pomagamukrainie.wkp@gmail.com.

W województwie kujawsko-pomorskim zespół koordynatorów tworzą:

Renata Borowiecka – Gutsze  – lider zespołu tel. 694521672

Anna Leszczyńska tel. 575 555 321

Ilona Lasota tel. 600 030 186

Aleksander Zmuda Trzebiatowski  tel. 517 348 876