Pomoc pokrzywdzonym przemocą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie przedstawia bazę danych teleadresowych podmiotów świadczących  pomoc osobom / rodzinom z terenu gminy Lubiewo doświadczających przemocy w rodzinie:

  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie, ul. Hallera 7, 89-526 Lubiewo
    czynny od pn. do pt. w godzinach od 7.00 do 15.00, tel. 52 33 492 49 lub 515 095 894
  2. Urząd Gminy w Lubiewieul. Hallera 9, 89 – 526 Lubiewo  tel. 52 33 493 10

W Urzędzie Gminy w Lubiewie do dyspozycji mieszkańców jest Radca Prawny, który bezpłatnie udziela porad 1 raz w tygodniu (we wtorki) w godzinach od 8.00 do 12.00. Aktualnie ze względu na pandemię porady odbywają się telefonicznie. Do skorzystania z w/w pomocy uprawniona jest osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu pod nr tel. 52 559 07 51.

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo,  tel. 52 33 493 10

 czynna w godzinach pracy Urzędu Gminy w Lubiewie tj.

Poniedziałek – 7:00-15:00

Wtorek –  7:00-16:00

Środa – 7:00-15:00

Czwartek – 7:00 – 15:00

Piątek – 7:00-14:00

4. W Gminie Lubiewo funkcjonuje Punkt Pomocy Rodziniew którym porad udziela – terapeuta uzależnień oraz psycholog.

W związku z sytuacją epidemiologiczną konsultacje z terapeutą uzależnień odbywają się telefonicznie  w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz. 7.00 – 13.00.

Psycholog  rodzinny 1 raz w tygodniu udziela porad na terenie  Szkoły Podstawowej w Bysławiu (środa od godz. 8.00 do 10.00) oraz Szkoły Podstawowej w Lubiewie  (środa od godz. 10.15 do 12.15).

5. Posterunek Policji w Cekcynie , ul. Szkolna 2, 89 – 511 Cekcyn, tel. 52 336 63 15

6. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi,
ul. Przemysłowa 6 , 89 – 500 Tuchola czynny całą dobę, tel. 52 55 400 45.

Kierownik GOPS w Lubiewie

Weronika Łepek