Podziękowanie za zaangażowanie i pomoc w organizacji Biegu

Odsłony: 2

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „BORY” składa serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy wsparli finansowo lub rzeczowo XI Ogólnopolski Ekologiczny Bieg Szlakiem Trzech Wież Nad Borami.

Ponadto dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom za zaangażowanie i za pomoc  w organizacji Biegu i festynu oraz dbanie o zabezpieczenie całej imprezy biegowej.

Zarząd SRGL „BORY”