PODSUMOWANIE SPRZEDAŻY PALIWA STAŁEGO (WĘGLA) PRZEZ GMINĘ LUBIEWO W 2022 R.

1) 24 listopada 2022r. Gmina Lubiewo podpisała umowę z PGE Paliwa sp z o.o. z siedzibą w Krakowie.

2) 25 listopada złożono zamówienie na 125 ton węgla (50 ton groszku i 75 ton orzecha)

3) 13 grudnia złożono zamówienie na 150 ton węgla (50 ton groszku i 100 ton orzecha).

4) 22 grudnia złożono zamówienie na 75 ton węgla (25 ton groszku i 50 ton orzecha).

5) Przewoźnicy

a) Firma Handlowo Usługowa Grzegorz Pilarski – obiera groszek

b) Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna Marek Pianowski – odbiera orzech

6) Podpisano 237 umów na preferencyjną sprzedaż paliwa stałego z mieszkańcami gminy Lubiewo.

7) 74 osoby wycofały wnioski na zakup węgla – odstąpiły od podpisania umowy lub rozwiązały umowę.

8) Zgodnie z umowami podpisanymi zapotrzebowanie na węgiel do końca roku 2022 wynosiło 335 Mg (ton)  

– 123,5 ton sortymentu groszek – 84 osoby

– 211,5 tony sortymentu orzech  153 osoby