Podsumowanie plebiscytu

Informujemy, że mieszkańcy Bysławia wybrali jedną z dwóch propozycji operacji, polegających na kształtowaniu ogólnodostępnej przestrzeni publicznej skierowanej głównie do osób w wieku przekraczającym 50 lat.

Plebiscyt został przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 132/2020
Wójta Gminy Lubiewo z dnia 31 grudnia 2020 r.

Głosowanie trwało do dnia 12 stycznia 2021 roku do godz. 12:00 i odbyło się:

  1. za pomocą formularza online zamieszczonego na stronie internetowej lubiewo.pl,
  2. poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowej i wrzucenie go
    do skrzynki umieszczonej przy wejściu do Urzędu Gminy w Lubiewie.

Łącznie oddano 207 głosów, w tym głosów ważnych 192.

 

Poniżej uzyskane wyniki:

Propozycja 1. Kształtowanie przestrzeni publicznej
– teren nad jeziorem Bysławskim (prawa strona kąpieliska odgłównego wejścia, tj. przy ul. Wodnej) –
179 głosów

Propozycja 2. Kształtowanie przestrzeni publicznej
– teren przy ul. Spokojnej –
13 głosów

W trakcie przygotowywania jest wniosek o dofinansowanie inwestycji  polegającej na zagospodarowaniu części działki na kąpielisku w Bysławiu, zgodnie z wyborem mieszkańców Bysławia. Uzyskanie dofinansowania jest możliwe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” typ operacji ”Kształtowanie przestrzeni publicznej”.

Dziękujemy serdecznie za udział w plebiscycie.