Plebiscyt dla mieszkańców Bysławia

W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Lubiewo dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” typ operacji ”Kształtowanie przestrzeni publicznej”, Wójt Gminy ogłosił Plebiscyt.

Od dziś mieszkańcy Bysławia mogą głosować na wybór jednej z dwóch propozycji operacji, polegających na kształtowaniu ogólnodostępnej przestrzeni publicznej skierowanej głównie do osób w wieku przekraczającym 50 lat.

Wyłonione w wyniku głosowania zadanie będzie przeznaczone do realizacji.

Propozycja 1. Kształtowanie przestrzeni publicznej
– teren nad jeziorem Bysławskim (prawa strona kąpieliska od głównego wejścia, tj. przy ul. Wodnej),

-Ścieżka sensoryczno-dydaktyczna z tablicami przedstawiającymi ryby jeziorne

-Boisko do gry w siatkówkę

-Nasadzenia roślin

-Elementy małej architektury (urządzenia do ćwiczeń dla seniorów, ławki, kosze)

Propozycja 2. Kształtowanie przestrzeni publicznej
– teren przy ul. Spokojnej.

-Elementy małej architektury (urządzenia do ćwiczeń dla seniorów, ławki, kosze)

-Nasadzenia roślin

-Oświetlenie skweru

Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy pełnoletni mieszkaniec miejscowości Bysław, który może oddać jeden głos na wybraną przez siebie propozycję operacji.

Głosują tylko mieszkańcy Bysławia!

Głosować można:

za pomocą formularza online 

– poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowej i wrzucenie go do skrzynki umieszczonej przy wejściu do Urzędu Gminy w Lubiewie.

Głosowanie trwa do 12 stycznia 2021 r. do godz. 12:00

Formularz głosowania.pdf

Zarządzenie nr 132/2020 Wójta Gminy Lubiewo z dnia 31.12.2020

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – PLEBISCYT