Planowe wyłączenie prądu- Teolog, Wełpin

Lubiewo, dnia 14.12.2021 r.
U W A G A !

Na podstawie zgłoszenia przez ENEA Operator sp. z o.o., Rejon Dystrybucji w Chojnicach informuję, że nastąpi planowe wyłączenie prądu w dniu:
21 grudnia 2021 r. w godz. 08:30 – 14:00 Teolog 8, 9, 12, 13, 14, 15C, 16, 17, Wełpin 43, i przyległe.