Pierwsze posiedzenie komisji dotyczące świadczeń ratowniczych

Dnia 17 marca 2022 r. odbyło się pierwsze posiedzenie komisji  powołanej Zarządzeniem nr 22/2022 Wójta Gminy Lubiewo do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji oświadczeń, składanych przez członków ochotniczych straży pożarnych, ubiegających się o przyznanie świadczenia ratowniczego w trybie art. 50 ust. 3 pkt 2 i 3 w zw. z ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490). Komisja zweryfikowała 10 wniosków wraz z oświadczeniami, które wpłynęły do urzędu  w miesiącu lutym, a następnie przekazała oświadczenia świadków do potwierdzenia przez Wójta Gminy Lubiewo.

Ze świadczenia mogą skorzystać druhowie i druhny OSP, którzy służyli co najmniej przez 25 lat – w przypadku mężczyzn – oraz 20 lat – w przypadku kobiet. W tym czasie powinni co najmniej raz w roku brać udział w działaniach i akcjach ratowniczych. Przy naliczaniu wysługi lat nie jest jednak konieczne zachowanie ciągłości. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia. Świadczenie ratownicze będzie wypłacane w wysokości 200 zł miesięcznie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. W Gminie Lubiewo pierwsze wnioski zostały złożone przez najstarszych druhów, a zarazem pełniących funkcję członków honorowych i wspierających strażaków OSP.

 

Pliki do pobrania