Pierwsze komputery zakupione dla uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR odebrane

Odsłony: 0

15.07.2022 r. rozpoczęliśmy w gminie Lubiewo przekazywanie sprzętu komputerowego członkom rodzin w linii prostej, osób zatrudnionych w zlikwidowanych PGR na podstawie złożonych oświadczeń oraz innych dokumentów. Za kwotę 135 819,45 zł zakupiono dla tej grupy osób:

  • 9 komputerów stacjonarnych, 43 laptopy i 1 tablet -115 452,72 zł,
  • akcesoria komputerowe (słuchawki, pendrive, myszki, karty WIFI oraz Bluetooth, powerbank) – 13 468,01 zł
  • ubezpieczenie sprzętu komputerowego –  5 079,92 zł

Właśnie w piątek, 15 lipca br.  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Lubiewie pierwsi uprawnieni uczniowie odebrali zakupiony sprzęt komputerowy z rąk Wójta Gminy Joanny Jastak oraz Pana Łukasza Schreibera Ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W uroczystym przekazaniu sprzętu uczestniczyli również: Doradca Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Jerzy Kowalik, Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Reszka, Radny Powiatu Tucholskiego Antoni Lewandowski.

Przekazanie sprzętu odbywa się na podstawie Umów darowizny zawartych z osobami, które zostały zakwalifikowane do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie Konkursu grantowego. Nabór wniosków odbył się  na przełomie października i listopada ubiegłym roku.

Gmina Lubiewo, jako Darczyńca zobligowana została do opracowania procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego, zgodnie z którą Darczyńcy przysługuje prawo (przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu) żądania od Obdarowanego okazania przekazanego sprzętu komputerowego do oględzin – m.in. w celu oceny jego stanu technicznego oraz sprawdzenia jego faktycznego dysponowania i użytkowania przez osobę uprawnioną.

Wymieniona procedura stanowi załącznik do każdej zawartej umowy darowizny. Jej treść jest także załączona do niniejszej informacji.

O kolejnym terminie przekazywania sprzętu powiadomimy telefonicznie uczestników projektu.

Pliki do pobrania