Dofinansowanie do wymiany kotłów centralnego ogrzewania

Odsłony: 0

KURENDA

 Informuję, że do 4 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy w Lubiewie (sekretariat – biuro nr 15) składać można wnioski
o dofinansowanie do zadania polegającego na wymianie kotłów centralnego ogrzewania zasilanych paliwem stałym.

Dofinansowaniem objęte będą przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego źródła ciepła na:

  1. kotły na paliwa stałe (klasy 5).
  2. kotły gazowe (klasy efektywności energetycznej minimum A).
  3. kotły olejowe (klasy efektywności energetycznej minimum A).
  4. kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym).

 

Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania musza być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm.

Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo
np.: domów letniskowych.

Wymagania klasy 5 i klasy efektywności energetycznej muszą zostać udokumentowane
w formie:

  1. certyfikatu zgodności lub
  2. świadectwa/zaświadczenia badań lub
  3. etykiety efektywności energetycznej lub
  4. wyciągu z dokumentacji techniczno – ruchowej lub
  5. deklaracji zgodności.

 

Dofinansowanie wyniesie 2000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
i 2000,00 zł z budżetu Gminy Lubiewo (razem 4000,00 zł).

 

W 2018 roku wymienionych zostanie 10 pieców.