Patron Gminy

Szanowni Państwo

W ostatnim czasie pojawiła się inicjatywa Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubiewo Pana Tadeusza Mroza, by nadać naszej gminie patrona. Propozycja wskazuje, iż patronem winien zostać ks. Piotr Sosnowski, który był proboszczem parafii Bysław i zginął śmiercią męczeńską podczas jednej
z hitlerowskich egzekucji w dniu 27.10.1939 roku.

Patron Gminy to drogowskaz, kierunek jakim powinien podążać samorząd i jego mieszkańcy. Jednakże, uważam, że decyzję czy objąć Gminę Lubiewo patronatem i kto miałby zostać patronem naszej Gminy winni podjąć mieszkańcy poprzez zgłaszanie propozycji w szeroko rozumianych konsultacjach. Obecnie, w czasie trwania pandemii byłyby one mocno utrudnione, dlatego już teraz proszę Państwa o korespondencję w tej ważnej sprawie. Wierzę, że w niedalekiej przyszłości będzie możliwość przeprowadzenia szerszych konsultacji.

Swoje uwagi i propozycje można zgłaszać na adres e-mail ug@lubiewo.pl lub adres korespondencyjny Urzędu Gminy w Lubiewie, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo.

Wójt Gminy Lubiewo

     /-/ Joanna Jastak