Partnerstwo “Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie

“Partnerstwo “Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” zaprasza przedsiębiorcówfunkcjonujących powyżej 12 miesięcyz terenu Powiatu Tucholskiego do składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu na rozwój działalności gospodarczej.

Więcej informacji oraz formularze wniosków wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej: www.partnerstwo.borytucholskie.pl oraz  w biurze Partnerstwa “Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” ul. Murowa 8 w Tucholi.

Termin składania wniosków do 14.10.2019r.

Maksymalna kwota wsparcia: 170 911,42zł

Intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowalnych (wykluczone są prace budowlane)

Warunek:zatrudnienie min. 1 osoby na 3 lata oraz utrzymanie stanu zatrudnienia.

Środki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność “Dekel do borowiackiej grapy” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.