OŚWIETLENIE ULICZNE – ul. Strażacka w Bysławiu

Gmina Lubiewo otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 804.886 zł, które w części przeznaczono na realizację projektu pn: „Budowa oświetlenia drogowego drogi powiatowej przy ul. Strażackiej w Bysławiu”. Dnia  08.02.2021 r. została odebrana ww. inwestycja, której Wykonawcą była firma ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Przedmiotowe zadanie obejmowało budowę 11 punktów oświetlenia drogowego w technologii LED, linii kablowej o dł. 406 m oraz złącza sterowniczego. Koszt robót budowlanych wynosi 78.904,50 zł brutto.