Organizacje realizują zadania w ramach konkursu ofert na 2023 r.

Odsłony: 0

Zakończyła się procedura oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Wójta Gminy Lubiewo.

W roku 2023 Gmina Lubiewo przeznaczyła łącznie 83 000,00zł a na realizację zadań z zakresu:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji – 20 000,00 zł,
  • podtrzymywania tradycji, pielęgnowania polskości oraz świadomości obywatelskiej
    i kulturowej – wzrostu aktywności społecznej w środowisku wiejskim, w tym organizacji imprez kulturalnych – 40 000,00 zł
  • przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom – 10 000,00 zł,
  • turystyki i krajoznawstwa – 13 000,00zł.

Na konkurs złożono łącznie 19 ofert na łączną kwotę dotacji 137 647,00zł, niestety ze względu na ograniczoną ilość środków nie można było wszystkim przyznać pełnych, wnioskowanych kwot dotacji.

W konkursie organizacja mogła złożyć maksymalnie 2 oferty i z tego skorzystało 5 NGO, które realizują 2 zadania z różnego zakresu są to: OSP Bysław, Bysławska Grupa Odtwórstwa Historycznego, Stowarzyszenie Morsy z Borów Tucholskich, PZERiI Koło Nr 5 w Lubiewie i PZERiI Koło nr 6 w Bysławiu.

Organizacje które już podpisały i realizują zadania –

Ochotnicza Straż Pożarna  Bysław  – „Wsparcie działalności Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu w 2023 roku” – kwota dofinansowania – 29 500,00 zł.

Koło Gospodyń Wiejskich w Klonowie – „ Z dawnych lat” – kwota dofinansowania – 3700,00 zł.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „Bory” – XVI Ogólnopolski Ekologiczny Bieg Szlakiem Trzech Wież nad Borami” – kwota dofinansowania – 6 000,00zł.

Akademia Piłkarska Gminy Lubiewo – „Trening piłki nożnej dla najmłodszych” – kwota dofinansowania – 7200,00zł.

Diecezja Pelplińska  Bysławek – Bysławek – Większa świadomość siebie” – kwota dofinansowania – 1 500,00zł.

Stowarzyszenie Pomocowo- Rozwojowe „Bory Tucholskie” – „Pokonać nałóg – organizacja spotkań dla osób uzależnionych i współuzależnionych” – 1 040,00zł.

Nasze dwa koła emerytów realizują zadania z turystyki i krajoznawstwa oraz przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – koło nr 5 w Lubiewie  realizuje zadania:

„Aktywny i zdrowy – senior z przyszłością” – kwota dofinasowania – 2 360,00 zł.

„Popularyzacja krajoznawstwa Gminy Lubiewo na południu Polski”  – kwota dofinasowania – 5 000,00zł.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – koło nr 6 w Bysławiu realizuje zadania:

„Aktywny senior w zdrowym ciele zdrowy duch” – kwota dofinasowania – 3 300,00zł.

„Lubiewska wiewiórka z seniorami wyjedzie w Sudety” –  kwota dofinasowania – 5 000,00 zł.

Z pozostałymi organizacjami umowy będą podpisywane sukcesywnie.
Wszystkim składamy podziękowanie za liczne i ciekawe inicjatywy i życzymy ich pełnej, niczym niezakłóconej realizacji.