Opaski bezpieczeństwa w Gminie Lubiewo

Odsłony: 0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie przystąpił do ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”  na rok 2022, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu.

Udzielenie wsparcia w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawane w drodze decyzji administracyjnej.

Obecnie chęć uczestnictwa w Programie zgłosiło 30 mieszkańców naszej Gminy, którym w dniu 19 lipca br. zostaną przekazane opaski bezpieczeństwa wraz z usługą „opieki na odległość”.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zgłoszenia dodatkowych osób chętnych

do udziału w w/w Programie (lista rezerwowa).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubiewie
tel. 52 33 49 249 lub 515 095 894.

 

 

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2022

MODUŁ II

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19
CAŁKOWITE FINANSOWANIE 40.000,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 40.000,00 ZŁ