Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2021 edycja on-line

Tegoroczna edycja OTWP będzie miała formę zdalną. Turniej jest skierowany do dzieci i młodzieży w 2 grupach wiekowych:

I grupa – uczniowie szkół podstawowych

II grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych

Aby wziąć udział w turnieju należy się zarejestrować do 3 grudnia do godziny 12.00. Każdy uczestnik musi mieć opiekuna, który również musi się zarejestrować. Opiekun rejestrując się musi w formularzu dokonać wyboru powiatu. Uczestnik podczas rejestracji wybierając OSP automatycznie będzie miał przypisanego opiekuna. Każdy uczestnik musi przekazać swojemu opiekunowi pisemną zgodę lub zgodę rodzica na udział w Turnieju. /oświadczenie uczestnika do pobrania/

Etap rejestracji uczestnika kończy się zaakceptowaniem/potwierdzeniem przez opiekuna zgłoszenia uczestnika na internetowej platformie edukacyjnej do 3 grudnia do godziny 13.00 po otrzymaniu oświadczenia lub zgody rodzica na udział w Turnieju. Uczestnik ma możliwość wziąć udział w turnieju dopiero po zakończonej rejestracji.

UDZIAŁ

Na podany podczas rejestracji adres e-mail uczestnicy dostaną link aktywacyjny do zalogowania się na internetowej platformie edukacyjnej. Uczestnik musi aktywować konto do 3.12.2021.

Rozpoczęcia testu w dniu 04.12.2021 nastąpi po zalogowaniu na internetowej platformie edukacyjnej. Każdy uczestnik będzie miał 60 minut na jego wypełnienie. Uczestnicy w dniu eliminacji pisemnych mogą zalogować się na platformę edukacyjną między 9.00-9.30 (I grupa) i 11.30-12.00 (II grupa) przy czym możliwość wypełnienia testu dla I grupy kończy się o 10.30 a w grupie II o 13.00.

ETAPY

Pierwszym etapem będą eliminacje powszechne, otwarte dla wszystkich przeprowadzone w formie pisemnej (test on-line) na internetowej platformie edukacyjnej. Test zawiera 60 pytań dla każdej grupy wiekowej, na które należy udzielić odpowiedzi przez zaznaczenie jednego spośród 3 podanych wariantów. Łączny czas odpowiedzi – 60 minut. Punktacja eliminacji pisemnych – 0 lub 1 punkt.

Do kolejnego etapu kwalifikuje się  max. po 25 zawodników z każdej grupy wiekowej, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach powszechnych. Jury bierze pod uwagę czas rozwiązania testu w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów gdy nie jest możliwe wskazanie 25 finalistów.

Etap drugi to finał przeprowadzony formie ustnej (on-line). W części ustnej każdy z zawodników odpowiada na pięć pytań. Po każdej wypowiedzi następuje jawna ocena jury oraz ewentualne uzupełnienie odpowiedzi (podanie pełnej odpowiedzi przez Jury). Czas odpowiedzi na jedno pytanie –max. 2 minuty. Punktacja odpowiedzi ustnych od 0 do 3 punktów.

Laureatami konkursu są osoby z pierwszych 3 miejsc z każdej grupy wiekowej  z największą łączną liczbą punktów tylko za odpowiedzi ustne.

Uczestnicy finału ustnego mogą zostać poproszeni o udział w finale w miejscu wskazanym przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Turniej odbywa się pod nadzorem Jury, które powoływane jest przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

Warunkiem uczestnictwa w finale jest dysponowanie komputerem z kamerą, głośnikami, mikrofonem  oraz łączem internetowym.

WYNIKI

Lista uczestników II etapu konkursu zostanie opublikowana 6.12. Każdy uczestnik finału zostanie powiadomiony na adres podany podczas rejestracji. Każdy finalista zostanie poinformowany o godzinie i zasadach finału ustnego droga elektroniczną.

Lista laureatów OTWP zostanie opublikowana 13.12.21

Zakres tematyczny Turnieju:

 • Tradycja i historia ochrony przeciwpożarowej.
 • Historia 100-lecia utworzenia Związku OSP RP.
 • Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.
 • Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku OSP RP.
 • Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych.
 • Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
 • Ochrona ludności.
 • Ochrona środowiska.
 • Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
 • Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, substancji niebezpiecznych oraz zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych.
 • Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy.
 • Tematyka proponowana przez współorganizatorów (sponsorów) Turnieju.

Turniej zostanie przeprowadzony w terminie: 04-11.12.2021

04.12 – TERMIN ELIMINACJI PISEMNYCH

godzina 9.00  I grupa – uczniowie szkół podstawowych

godzina 11.30  II grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych

11.12 – TERMIN FINAŁU USTNEGO

godzina 9.00 II grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych (finaliści)

godzina 14.00 I grupa – uczniowie szkół podstawowych (finaliści)

Zgłoszenia do udziału w turnieju

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW I grupa link: https://otwp-olapp1.enot.pl/

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW II grupa link: https://otwp-olapp2.enot.pl/

REJESTRACJA OPIEKUNÓW

https://otwp-olapp1.enot.pl/selfreg  – do grupy I – uczniów szkół podstawowych, od 4 klasy

https://otwp-olapp2.enot.pl/selfreg – do grupy II – uczniów szkół ponadpodstawowych

Oświadczenie :

http://www.zosprp.pl/files/news/1371/OTWP_RODO2019.pdf

Regulamin do pobrania :

http://www.zosprp.pl/files/news/1371/Regulamin_OTWP_on_line_2021.pdf

Instrukcja rejestracji uczestników:

http://www.zosprp.pl/files/news/1375/resjestracja.pdf

Instrukcja rejestracji opiekunów:

http://www.zosprp.pl/files/news/1375/poprawki_Instrukcja%20rejestracji%20Opiekun%C3%B3w.pdf