Ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Odsłony: 0

Wójt Gminy Lubiewo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2016 roku.

Termin składania ofert do 22 lutego 2016 r. do godz. 12.00, osobiście w Urzędzie Gminy Lubiewoul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo, pokój nr 15 /sekretariat/ lub pocztą, decyduje godzina wpływu oferty.

Poniżej wzory dokumentów.
 Treść zarządzenia
Załącznik nr 1
Wzór sprawozdania
Wzór opisania faktury
Wzór korekty
Wzór oferty