Ogłoszony konkurs dla organizacji pozarządowych przez Wójta Gminy Lubiewo

Odsłony: 0

 

Ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku 

Wójt Gminy Lubiewo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2017 roku.

Termin składania ofert do 26 stycznia 2017 r. do godz. 12.00, osobiście w Urzędzie Gminy Lubiewoul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo, pokój nr 15 /sekretariat/ lub pocztą tradycyjną, decyduje godzina wpływu oferty.

UWAGA! Nowy wzór oferty.

 

Zaproszemy na krótkie szkolenie dot. nowego wzoru ofert. Odbędzie się 11.01. 12017 r. o godz. 16:30 w Domu Kultury.

 

Ogłoszenie konkursy Ogłoszenie konkursu .pdf (453 pobrania)

Formularz oferty  Formularz-oferty.doc (379 pobrań)

Oświadczenie  Oświadczenie-organizacji.doc (396 pobrań)

Zarządzenie Wójta Gminy Lubiewo  4/2017   Zarządzenie Wójta Gminy Lubiewo 4/2017 (363 pobrania)