Ogłoszenie Wójta Gminy Lubiewo o przyznaniu dotacji na zadanie pn. “Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Lubiewo”.

Odsłony: 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubiewo o przyznaniu dotacji na zadanie pn. “Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Lubiewo”.

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  przyznał Gminie Lubiewo dofinansowanie w formie dotacji do kwoty 29 303 zł na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Lubiewo”. W dniu 28.05.2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w formie dotacji.

Wyżej wymienione zadanie  realizowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Przedsięwzięcie obejmie:

–  odbiór odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag od rolników, którzy złożyli wnioski w sprawie ilości folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w 2019 r. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć odpady do miejsca wskazanego przez gminę;

–  załadunek, transport i przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia przez Wykonawcę wybranego w ramach zapytania cenowego.

Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi, na podstawie zgłoszeń rolników pozyskanych w ramach przeprowadzonej w 2019 r. inwentaryzacji wynosi 58,606 Mg.

W dniu 28.05.2020 r. została podpisana umowa z Zarządem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  o dofinansowanie w formie dotacji do kwoty 29 303 zł na przedsięwzięcie pn. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Lubiewo”.

Przedsięwzięcie obejmie:

–  odbiór odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag od rolników, którzy złożyli wnioski w sprawie ilości folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w 2019 r.

–  załadunek, transport i przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia przez wykonawcę wybranego w ramach zapytania cenowego.

Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi, na podstawie zgłoszeń rolników pozyskanych w ramach przeprowadzonej w 2019 r. inwentaryzacji wynosi 58,606 Mg.

Termin realizacji inwestycji – do 30.11.2020r.