Ogłoszenie Wójta Gminy Lubiewo

Odsłony: 0

Wójt Gminy Lubiewo ogłasza III przetarg na sprzedaż drewna pozyskanego z lasu gminnego w drodze składania ofert pisemnych. Przetarg ogłoszono na  podstawie Zarządzenia nr 14/2021 Wójta Gminy Lubiewo z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Lubiewo. Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o przetargu, z którym można się zapoznać na stronie lubiewo.bip.net.pl w zakładce Ochrona Środowiska – Gospodarka Leśna.

Wójt Gminy Lubiewo

/-/ Joanna Jastak

 

Składniki majątku ruchomego podlegające sprzedaży:

 

Lp. Nazwa składnika

majątkowego

 

Nr stosu

 

Ilość m3 w stosie Cena wywoławcza

(brutto)

Wartość wadium
1. Drewnostosowe sosna opałowe 1,8 m dł. 28413 7,97 m3 677,45 zł 68,00 zł
2. Drewno stosowe sosna opałowe 1,8 m dł. 28414 9,78 m3 831,30 zł 83,00 zł
3. Drewno stosowe sosna papierówka 1,8 m dł. 28415 24,09 m3 3011,25 zł 301,00 zł
4. Drewno stosowe sosna opałowe 1,8 m dł. 28417 9,14 m3 776,90 zł 78,00 zł
5. Drewno stosowe sosna opałowe 1,8 m dł. 28419 11,56 m3 982,60 zł 98,00 zł