Ogłoszenie Wójta Gminy Lubiewo

Wójt Gminy Lubiewo ogłasza II przetarg na sprzedaż drewna pozyskanego z lasu gminnego w drodze składania ofert pisemnych. Przetarg ogłoszono na  podstawie Zarządzenia nr 14/2021 Wójta Gminy Lubiewo z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Lubiewo. Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o przetargu, z którym można się zapoznać na stronie lubiewo.bip.net.pl w zakładce Ochrona Środowiska – Gospodarka Leśna.

 

Wójt Gminy Lubiewo

  /-/ Joanna Jastak